Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Tải hướng dẫn sử dụng tại đây

Hướng dẫn sử dụng bàn tính gẩy phần 1
Hướng dẫn sử dụng bàn tính gẩy phần 2
Hướng dẫn sử dụng bàn tính gẩy phần 3
Hướng dẫn sử dụng bàn tính gẩy phần 4

2 nhận xét:

Với 10 lần nhận xét trên bantinhco.blogspot.com bạn sẽ được tặng 1 bàn tính gẩy Tiến Minh.