Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Sách hay giúp bạn trở nên giàu có P5Mật Duy Triệu Phú - 61


đình   bạn  đã  noi theo,   những sự kiện  đầy  cảm xúc đã  xảy  ra  với bạn.   cũng  cần  tìm  hiểu  xem  tiền   ý nghĩa  như  thế nào với đối tác của bạn. Đó sự vui thích, sự tự do, hay sự an toàn,  hay địa vị? Điều đó sẽ giúp  bạn xác định  kế hoạch  tài chính trong  tâm thức hiện tại của cả đôi bên, đồng  thời giúp bạn khám phá nguyên nhân   thể gây bất đồng  trong  lĩnh vực này.

Tiếp theo,  hãy  thảo  luận  một  kế hoạch  tài chính  mới, nhưng không  phải   của  riêng   nhân  nào  nữa,   của chung tất cả. Hãy  thống  nhất  các quan  điểm   mục  tiêu chung liên quan  đến tiền  bạc thành công.  Sau đó, hãy lập  danh sách  các thái  độ   hành  động   cả hai  cùng nhất  trí làm  theo,  rồi dán  chúng lên tường.  Nếu   tranh cãi xảy ra thì các bên đều  phải  nhẹ nhàng nhắc  nhở nhau về những các bạn  đã cùng  quyết  định  trong tâm trạng  thoải  mái,  sáng  suốt,  không  bị cảm  xúc cũng  như  các kế hoạch  tài chính  trong  tâm thức chi phối
.

NHẬN THC: Phân  tích một sự việc cụ thể gây nhiều cảm xúc  bạn  đã  trải  qua  xoay  quanh vấn  đề  tiền  bạc khi bạn còn nhỏ.

HIỂU BIT: Viết ra những tác động   sự việc này   thể đã gây ra đối với đời sống tài chính  hiện nay của bạn.

TÁCH BIT: Bạn nhận  ra rằng cách xử sự này chỉ kết quả của việc tiếp thu một cách thụ động  chứ không  phải bản  chất  của  bạn. Hiện  tại  bạn  hoàn  toàn   quyền lựa chọn cách hành  xử khác.


62 - Secrets of the Millionaire Mind


TUYÊN BỐ: Bạn hãy đặt tay lên ngực nói to...

“Tôi đã loại  bỏ những  ảnh  hưởng  không  tích  cực từ những trải  nghiệm  quá khứ  liên  quan  đến tiền.  Kể từ bây giờ, tôi sẽ tạo ra tương lai mới của mình,  giàu thành công.”

Rồi bạn đặt tay lên trán   nói...

“Tôi Duy Triệu Phú!”


Vai trò của Kế hoạch  tài chính trong  tâm thức

Bây giờ, đã  đến  lúc trả  lời “câu  hỏi  triệu  đô-la”.  Kế hoạch tài chính   thành công  trong  tâm  thức  của bạn   gì, đã thức đưa bạn đến những kết quả ra sao? được  cài đặt  để  đưa bạn  đến  thành công,  đến  cuộc  sống tầm  thường hay  đến  tình trạng  thất  bại về tài chính?  Bạn được  lập  trình  để đánh vật  với tiền  bạc hay  để kiếm  tiền một cách dễ dàng?

Bạn được  lập trình để có thu nhập  ổn định  hay không ổn định?  Hẳn  bạn  đã  nghe  câu nói: “Đầu  tiên  bạn  đã  có, rồi bạn  lại không có, sau  đó bạn  lại có, rồi lại không  có”. Chuyện  đó   thường  xuyên  xảy  ra   dường  như   căn nguyên của sự biến động  trái ngược  này  xuất  phát  từ thế giới bên ngoài. dụ: “Tôi một công việc được trả lương khá  hậu,  nhưng sau  đó  công  ty giảm  biên. Thế tôi lập doanh nghiệp của  riêng  mình   mọi  thứ   vẻ  đều tốt đẹp, nhưng rồi thị trường chững  lại. Công việc kinh doanh


Mật Duy Triệu Phú - 63


tiếp theo  của tôi rất khấm  khá,  nhưng sau  đó đối  tác của tôi bỏ đi, v.v v.v.”.  Bạn đừng để mình  bị đánh lừa, đó chính   do kế hoạch  tài chính  trong  tâm  thức của bạn tác động  đấy!

Bạn được  lập trình để có thu nhập  cao, trung  bình  hay thp?  Bạn biết phần lớn chúng ta đã được lập trình  để kiếm một số tiền cụ thể nào đó không?  Bạn được lập trình  để kiếm được mỗi năm 20.000 đến 30.000 đô-la? 40.000 đến
60.000  đô-la?   70.000  đến   100.000  đô-la?   150.000  đến
200.000 đô-la?  hay 250.000 đô-la  trở lên?

Cách đây  vài năm   một  quý  ông  ăn mặc  chỉn  chu đến tham  dự  buổi  hội  thảo  kéo  dài  hai  giờ của  tôi. Cuối buổi  hôm đó, ông  tới gặp  tôi hỏi xem tôi nghĩ  rằng khóa học ba ngày về phương pháp duy  triệu  phú   thể giúp ích được cho ông không, khi thực tế ông đang  kiếm được  500.000 đô-la  mỗi  năm.  Tôi  hỏi  ông  đã  kiếm  được mức tiền đó bao lâu rồi. Ông ta trả lời: “Đều  đặn  suốt bảy năm  nay”.

Đó những tôi muốn nghe.  Tôi hỏi ông   tại sao ông  không  làm  ra  được  2 triệu  đô-la  mỗi  năm.  Tôi nói chương  trình đào tạo của tôi dành cho những người muốn đạt đến  tiềm lực tài chính cao nhất của mình,   tôi hỏi ông đã  bao  giờ cân  nhắc  việc tại sao  ông  bị “kẹt”   mức  thu nhập nửa  triệu  đô-la  chưa.  Ông  suy  nghĩ   quyết  định  tham  gia chương  trình.


64 - Secrets of the Millionaire Mind


Một năm  sau,  tôi nhận  được  e-mail  của  ông  với nội dung như  sau: “Chương trình  đào  tạo đã hiệu  quả  không  ngờ, chỉ điều tôi đã mắc một sai lầm. Tôi đã hoạch  định  lại kế hoạch tài chính trong  tâm thức của mình chỉ để kiếm
2 triệu  đô-la một năm  như chúng ta đã nói chuyện khi đó. Kết quả tôi đã đạt được con số này. Tôi dự định  sẽ tham  gia khóa  học lần nữa để hoạch  định  lại kế hoạch  tài chính lên mức thu  nhập 10 triệu đô-la  một năm”.

Tôi muốn nhấn  mạnh rằng,  số tiền   đây  không  phải vấn đề  thật  sự quan  trọng.  Điều  quan  trọng   bạn   chạm  tới tiềm lực tài chính  cao nhất  của mình  hay không. Tôi biết nhiều bạn sẽ hỏi, tại sao trên  đời này người  lại cần  nhiều tiền  thế?  Đầu  tiên, câu  hỏi  như  thế  nói  chung không   tính  xây dựng hỗ trợ cho sức khỏe  tài chính của bạn thế dấu  hiệu rằng  bạn sẽ không  thể cài đặt  lại kế hoạch  tài chính  trong  tâm  thức mình được. Thứ hai, do chính   người  đàn  ông  này  muốn kiếm được nhiều tiền  như  vậy   để  tài trợ cho những hoạt  động  từ thiện giúp  nạn  nhân  AIDS châu  Phi  của  ông.  Những thông  tin  này   dành cho  những người  cứ cho  rằng  hễ người giàu  thì tính tham  lam.

Giờ ta hãy tiếp tục. Bạn đã được  lập trình để tiết kiệm tiền hay để tiêu tin?  Bạn đã được  lập trình để quản  lý tốt tiền bạc  hay không quản lý được  tiền bc?

Bạn đã  được  lập  trình  để  chọn  lấy  những vụ  đầu   thắng  lợi hay  thất  bại?  thể  bạn  ngạc  nhiên:  “Tại  sao


Mật Duy Triệu Phú - 65


chuyện tôi  kiếm  được  tiền  hay  không  từ  đầu   chứng  khoán hoặc bất động  sản lại một phần của cái gọi kế hoạch  tài chính trong  tâm  thức?". Đơn giản  thôi; Ai chọn mua  chứng  khoán hoặc bất động  sản? Bạn! Ai chọn quyết  định  bán? Bạn ! Ai chọn quyết  định  mua? Bạn! Vậy thì bạn phải   một cái đó để làm sở cho việc đánh giá ra những quyết  định  ấy.

Tôi một người quen   San Diego tên Larry. Larry rất khao khát  kiếm tiền, nhưng anh ta "nụ hôn tử thần" trong  vấn đề đầu tiền bạc của mình: Bất cứ thứ anh ta mua  đều  rớt  giá  như  đá  rơi. Bạn tin  rằng  cha  anh  ta cũng gặp chính xác vấn đề này? Quả đúng như vậy! Tôi quan  hệ  thân  thiết  với  Larry  nên   thể  hỏi  anh  lời khuyên về đầu  tư. chúng bao giờ cũng…  sai một cách hoàn  hảo!  Bất  cứ  những  Larry  khuyên,  tôi  đều  làm ngược lại. Tôi rất khoái  Larry!

Ngược lại, một  số người  dường như   khả  năng  "hái ra tiền" ta còn gọi "người   bàn  tay Midas".  Tất cả những họ chạm vào đều biến thành vàng. Tuy nhiên, “bàn  tay Midas” hay “cái hôn tử thần” thì chúng đều   hệ quả của các kế hoạch  tài chính  trong  tâm thức.

Nói chung, kế hoạch  tài chính trong  tâm thức sẽ quyết  định vận mệnh  tài chính của bạn, thậm  chí cả cuộc sống nhân  của bạn.  Nếu  bạn   một  phụ  nữ kế hoạch  tài chính được thiết lập mức thấp,  nhiều khả năng  bạn cũng sẽ hấp  dẫn  một người đàn ông cũng   kế hoạch  tài chính


66 - Secrets of the Millionaire Mind


mức  thấp  tương  đương, sao cho bạn  sẽ cảm  thấy  mình  được trong  “vùng thoải  mái”  tài chính   xác nhận  tính hợp của kế hoạch  trong  tâm thức bạn. Nếu bạn người đàn ông kế hoạch tài chính được cài đặt thấp,  rất khả năng  bạn  sẽ thu  hút  một  người  phụ  nữ  hay  tiêu  xài trước sau cũng  tiêu tán hết tiền của bạn để bạn thể trong  “vùng thoải  mái" tài chính   xác nhận  tính  hợp   của kế hoạch  tài chính  của mình.

Đa số mọi người tin rằng thành công trong kinh doanh của  họ chủ  yếu  phụ  thuộc  vào  kiến  thức   các kỹ năng  kinh doanh của họ, hay ít nhất   phụ  thuộc  vào thời điểm   địa  điểm  kinh  doanh  của  họ trên  thương trường. Tôi không  muốn phủ  nhận  niềm tin ấy của bạn, nhưng quả điều  đó không  lấy làm chắc chắn  nếu không  muốn nói không  hề ý nghĩa!

Công việc kinh doanh tiến triển tốt như thế nào đều kết quả của kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Bạn luôn   xu  hướng  muốn chứng  minh  rằng  kế hoạch  tài chính  trong  tâm thức của mình   đúng. Nếu  bạn   một kế hoạch  tài chính  trong tâm thức được xây dựng để kiếm
100.000 đô-la mỗi năm, đó cũng đúng mức lợi nhuận công việc kinh  doanh của bạn sẽ mang  lại, nghĩa   bạn sẽ kiếm ra 100.000 đô-la  mỗi năm.

Nếu bạn một người  bán hàng   kế hoạch  tài chính trong tâm  thức  bạn  được  xây dựng để  kiếm  được  50.000 đô-la  mỗi năm bằng  cách nào đó bạn sắp được một


Mật Duy Triệu Phú - 67


thương vụ  khổng  lồ mang  lại cho  bạn  90.000 đô-la  vào năm đó, thì sẽ hai khả năng  xảy ra: hoặc vụ buôn  bán này sẽ không thành công,  hoặc   thật  sự nếu  bạn  làm ra
90.000 đô-la, bạn hãy sẵn sàng đón nhận  một năm thất bại sắp đến ngay  sau  đó  để  đưa  thu  nhập của  bạn  về đúng mức của kế hoạch  tài chính  trong  tâm thức của bạn.

Mặt  khác,  nếu  bạn  quyết  định  kiếm  50.000 đô-la   bạn đang   trong  giai đoạn  khủng hoảng kéo dài  tới vài năm  thì bạn cũng  đừng quá  lo lắng,  bởi nhất  định  bạn sẽ lấy lại được số tiền ấy. Bạn phải kiếm được nó, đó quy luật tiềm thức của trí óc tiền bạc. Ai đó trong  hoàn cảnh như  vậy thể sẽ đi qua  đường rồi bị xe đâm   kết thúc với việc nhận  chính  xác mỗi  năm  50.000 đô-la bảo  hiểm. Thật đơn giản: bằng cách này hay cách khác, nếu tâm thức bạn  hướng  đến  50.000 đô-la  mỗi  năm,  bạn  sẽ nhận  được đúng như thế.

Vậy làm sao để bạn thể xác định  được kế hoạch  tài chính trong  tâm  thức  của  mình  được  cài đặt   mức  nào? Một trong những cách thông  thường nhất   hãy  xem các thành quả bạn đạt được. Hãy xem tài khoản ngân hàng  của bạn, thu nhập của bạn, tổng giá trị tài sản bạn đang  có. Hãy  xem xét hiệu  quả  kinh  doanh của bạn.  Hãy  tự đánh giá xem bạn   người  tiết kiệm  hay  thích tiêu  pha,  bạn   biết quản  tiền không. Hãy xem bạn có phải người kiên định  trong việc kiếm tiền hay không. Hãy xem bạn phải làm việc nặng  nhọc tiền không. Hãy xem xét những mối quan hệ liên quan  đến tiền bạc của bạn.


68 - Secrets of the Millionaire Mind


Tiền bạc đến  với bạn  dễ  dàng  hay  khó  khăn?  Bạn sở hữu doanh nghiệp hay làm công ăn lương? Bạn gắn với công việc hay bạn thường xuyên  thay  đổi việc làm?

Kế hoạch  tài chính  của bạn hoạt động  như bộ nhiệt  kế tự động của  máy  điều  hòa  không  khí  vậy.  Nếu  nhiệt  độ phòng 270C thì đó do nhiệt kế được cài 270C. Bây giờ mới điều thú vị. Giả sử cửa sổ mở bên ngoài trời lạnh, thì nhiệt  độ trong phòng giảm  xuống  200C? Tất nhiên,  nhưng điều   sẽ xảy ra?  Nhiệt  kế tự động  sẽ kích  hoạt máy điều  hòa để nâng  cao nhiệt  độ trong  phòng lên 270C. Có thể cửa sổ mở trời nóng, nhiệt độ trong phòng thể lên đến 330C? thể, nhưng chuyện sẽ xảy ra? Nhiệt  kế tự động  sẽ khởi động  điều hòa đưa nhiệt độ trở lại 270C.

Cách duy  nhất  để thay  đổi một cách ổn định  nhiệt  độ trong phòng cài đặt  lại nhiệt  kế tự động  của máy  điều  hòa.  Cũng thế, cách duy  nhất  để  thay  đổi  mức  độ  thành công  tài chính  của  bạn  một  cách bền  vững   cài đặt  lại "nhiệt kế tài chính" trong tâm thức bạn.Quy Tắc Thịnh Vượng số 7:

Cách duy nhất để thay đổi một cách ổn định nhiệt độ trong phòng   cài đặt lại nhiệt kế tự động  của máy điều hòa.  Cũng thế, cách
duy nhất để thay đổi mức độ thành công tài chính của bạn một cách bền vững cài đặt lại "nhiệt kế tài chính" trong tâm thức bạn.


Mật Duy Triệu Phú - 69


Bạn thể  thử  bất  cứ thứ    tất  cả mọi  thứ  bạn muốn. Bạn thể  phát  triển  kiến  thức  của  mình  về kinh doanh, tiếp thị, bán hàng,  đàm  phán, quản  lý… Bạn thể trở thành chuyên gia  trong  đầu   bất  động  sản  hay  thị trường chứng  khoán.  Tất cả những điều  ấy các dụng cụ cực kỳ quan  trọng. Nhưng cuối cùng, nếu bạn không  có cái “hộp  dụng cụ” bên trong  đủ lớn đủ mạnh để tạo ra chứa  đựng được  những khoản tiền  lớn, tất cả công cụ tài chính  trên thế giới đều  trở nên ích với bạn.

Điều này một lần nữa khẳng định rằng: “Thu nhập của bạn chỉ thể tăng lên theo mức độ bạn mong  đợi". hãy lưu ý kế hoạch  tài chính   thành công của nhân  bạn sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời, trừ khi bạn xác định  sẽ thay  đổi nó.

Và đó chính xác những chúng tôi sẽ tiếp tục trong  Phần II cuốn sách này, chúng tôi sẽ đi xa hơn nữa cùng bạn trong  các khóa  học Duy Triệu Phú.

Hãy nhớ rằng  yếu tố đầu  tiên của mọi thay  đổi chính nhận thức. Hãy quan  sát bản thân,  hãy tỉnh táo quan  sát những suy nghĩ của bạn, những nỗi sợ, niềm tin, thói quen,  hành  động   thậm  chí sự thụ  động  của  bạn.  Hãy  đặt mình  dưới kính hiển vi. Hãy nghiên cứu bản thân.

Phần  lớn  chúng ta  tin  rằng  cuộc  sống  của  chúng ta được tạo thành từ nhiều sự lựa chọn. Nhưng không  hẳn thế!   người  sáng  suốt  nhất  thì trung bình  mỗi  ngày chúng ta cũng  chỉ một  vài sự chọn  lựa phản ánh  đúng


70 - Secrets of the Millionaire Mind


nhận  thức  của  chúng ta trong  thời  điểm  hiện  tại. Trong phần lớn trường hợp còn lại, chúng ta hành  xử như những người máy, phản xạ một cách tự động   bị điều  khiển  bởi tiềm  thức   những thói  quen  cũ. Đó những khi  nhận  thức  cần  lên  tiếng  để  bạn    thể  sống  theo  sự lựa  chọn đúng đắn trong thời điểm hiện tại thay bị điều khiển bởi sự lập trình  trong  quá khứ.Quy Tắc Thịnh Vượng số 8:

Nhận thức cần lên tiếng  để bạn thể sống theo sự lựa chọn đúng  đắn trong thời điểm hiện tại thay bị điều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ.Nhờ nhận  thức chúng ta biết sống với con người chúng ta hôm nay chứ không  phải  với con người chúng ta hôm  qua.  Bằng  cách  đó,  chúng ta thể  phản ứng  một cách  phù  hợp  với các  tình  huống, khai  thác  hết  mọi  kỹ năng  tài nghệ tiềm tàng của mình,  tránh sự phản ứng bị động  khi phải  đối diện  với các sự kiện bằng  những nỗi sợ hãi bất an từ trong  quá khứ.

Một khi đã ý thức về điều  đó, bạn sẽ thấy  "việc lập trình" của mình chỉ một sự lưu trữ thông  tin về những bạn  nhận được tin  tưởng  trong  quá  khứ,  khi  bạn  còn quá nhỏ để biết sự thực. Bạn thể thấy rằng bạn không  phải   “cuộn  băng  từ" chứa những thông  tin được ghi lại,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Với 10 lần nhận xét trên bantinhco.blogspot.com bạn sẽ được tặng 1 bàn tính gẩy Tiến Minh.