Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Sách hay giúp bạn trở nên giàu có P2Mật Duy Triệu Phú - 31


thức. bản kế hoạch  đó, hơn mọi thứ khác hơn tất cả những  thứ  khác  kết  hợp  lại,  sẽ  quyết  định  cái  đích  tài chính  của cuộc đời bạn.

Kế hoạch tài chính thành công trong  tâm thức gì? Tương tự như  đối với một ngôi nhà,  bản thiết  kế của ngôi nhà  chính   kế hoạch  thành công  của ngôi  nhà  đó. Theo đó,  “kế  hoạch   tài  chính  trong   tâm   thức”   đơn   giản    chương trình được cài đặt trước về cách sống liên quan  đến tiền bạc của bạn.

Tôi muốn giới thiệu  với bạn  một  công  thức  tối quan  trọng.  Công  thức  này  quyết  định  cách bạn  biến  ý muốn thành hiện  thực   tạo  ra  sự  thành công  về  tài  chính. Nhiều vị giáo đáng kính trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng  con người  đã    đang  sử dụng công  thức  này  làm nền  tảng  cho  những bài  giảng  của  họ.  Được  gọi   Quá trình  Hiển  hiện, công thức đó dạng như sau:

T F A = R

Nghĩa  là:

Suy nghĩ  ---> Cảm xúc ---> Hành động  ---> Kết qu
Thoughts ---> Feelings ---> Actions ---> Results


32 - Secrets of the Millionaire Mind


Quy Tắc Thịnh Vượng số 4:

Suy nghĩ  sinh ra Cảm xúc, Cảm xúc đưa đến  Hành động,  Hành động  tạo ra Kết quả.


Kế hoạch  tài chính  trong  tâm  thức  bạn   sự kết  hợp giữa suy  nghĩ,  cảm xúc hành  động  của bạn  trong  lĩnh vực tiền bạc.

Vậy Kế hoạch  tài chính trong  tâm thức bạn hình thành như thế nào? Câu  trả lời rất đơn  giản.  Kế hoạch  tài chính trong  tâm thức  của bạn bao gồm  chủ yếu những thông  tin lập trình  bạn nhận  được trong  quá khứ, đặc biệt thời thơ ấu.

Những ai nguồn gốc đưa  đến  sự lập trình  này? Đối với hầu hết chúng ta, danh sách đó bao gồm  cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy  giáo, những nhân  vật quyền lực trong   hội,  các  lãnh  đạo  tôn  giáo,  những phương tiện thông  tin đại chúng, cả nền văn hóa của bạn nữa. Đó chỉ một vài tên trong  danh sách.

Hãy bàn một chút  về khía cạnh văn hóa. Mỗi nền văn hóa một cách suy nghĩ tiếp cận khác nhau về vấn đề tiền bạc. Bạn nghĩ một đứa trẻ vừa sinh ra đã sẵn thái độ cảm nhận  về tiền? Hay đứa trẻ đó được dạy cách xử lý tiền bạc trong  quá trình  trưởng thành? Chắc chắn mọi đứa trẻ đều  được dạy cách duy   hành động  liên quan  đến tiền bạc.


Mật Duy Triệu Phú - 33


Điều ấy thật với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ hành  động đối  với những vấn  đề  liên  quan  đến  tiền. Những lời chỉ dạy  đó dần  trở thành phản xạ điều  kiện điều  khiển  bạn suốt  cả cuộc đời. Tất nhiên,  trừ khi bạn chủ  động  can  thiệp   điều  chỉnh  các “hồ   tài chính”  trong  trí óc mình.  Đây chính   những chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này, việc chúng tôi làm với hàng  nghìn  người  mỗi năm,  với cấp độ sâu hơn mức độ bền vững  hơn tại các khóa  học Duy Triệu Phú.

Như  đã  đề  cập   trên  rằng  suy  nghĩ  quyết  định  cảm xúc, cảm xúc đưa  đến  hành  động   hành  động  tạo ra kết quả. Thế nên đây nảy ra một câu hỏi khá thú vị: Suy nghĩ của  bạn  xuất  phát  từ đâu?  Tại sao bạn  lại suy  nghĩ  khác người ngồi ngay  bên cạnh bạn?

Suy nghĩ  của bạn  bắt nguồn từ “hồ thông  tin”  bạn trong những ngăn  lưu  trữ  của trí não  bạn.  Vậy những thông  tin  này  đến  từ  đâu?  Thông  tin  này  xuất  phát  từ những lập trình của bạn đã được định  hình trong  quá khứ. Đúng thế, những khuôn mẫu quá khứ quyết định từng suy nghĩ lóe lên trong  trí óc bạn. Do đó, thường được nhắc đến như những suy nghĩ điều  kiện.

Để thể  hiện  điều  này,  chúng ta thể  bổ sung  “Quá  trình Hiển  hiện”  trên như sau:
P --->  T ---> F ---> A ---> R


34 - Secrets of the Millionaire Mind


Thế giới quan  trong  quá khứ ---> Suy nghĩ ---> Cảm xúc
---> Hành động  ---> Kết qu

(Programming ---> Thoughts ---> Feelings  ---> Actions
---> Results)

Thế giới quan  trong  quá  khứ  của bạn  sẽ dẫn  đến  suy nghĩ, suy  nghĩ  dẫn  dến  cảm  xúc, cảm  xúc dẫn  đến  hành  động,   hành động  dẫn  đến kết quả.

vậy, giống như bạn có thể làm với máy tính nhân:  nếu bạn thay đổi nội dung chương  trình  đã lập sẵn thì bạn đã  tạo một  bước tiến  quan  trọng  để thay  đổi  kết quả  của mình.

Thế giới quan  của chúng ta được  tạo ra như  thế nào? Cách thức duy  của chúng ta về mọi lĩnh vực trong  cuộc sống,  kể cả về tiền  bạc, được  định  hình  một  cách  áp  đặt trong  quá khứ theo ba cách chính  sau đây:

Thông qua lời nói: Bạn đã nghe được những khi còn nhỏ?

Làm theo  khuôn mu:  Bạn đã  nhìn thấy những khi còn nhỏ?

S kiện cá nhân c thể: Bạn đã trải nghiệm những khi còn nhỏ?

Hiểu   ba yếu  tố khuôn mẫu  định  hình  cách duy  trên   điều   cùng  quan  trọng,   thế bạn hãy dành thời gian  để suy nghĩ   nghiên cứu chúng thật  tỉ mỉ, chi tiết.


Mật Duy Triệu Phú - 35


Trong  Phần  I của cuốn  sách này,  bạn  sẽ tìm hiểu  các yếu tố định hình cách duy  của mình  để vươn đến sự giàu thành công.

Yếu tố định hình suy nghĩ  thứ nhất: Lời nói

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình định  hình cách suy nghĩ thông  qua những điều ta đã nghe thấy. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bạn đã nghe  thấy  những về tiền bạc, sự sung túc những người giàu  có?

phải  bạn đã từng  nghe  những câu như:

Tiền bạc nguồn gốc của mọi tội lỗi;

Hãy dành dụm phòng khi túng  thiếu;

Người  giàu  rất tham  lam;

Người  giàu  hay phạm pháp;

Giàu tội lỗi;

Phải làm việc cực nhọc mới tiền;

Tiền không  phải  từ trên trời rơi xuống;

Bạn không  thể vừa giàu  vừa tưởng;

Tiền không  thể mua  được hạnh  phúc;

Người   tiền nói cũng  được;

Tiền của không  bao giờ đủ;

Người  giàu  sẽ càng giàu   người  nghèo  ngày  càng nghèo;


36 - Secrets of the Millionaire Mind


Điều đó không  dành cho chúng ta;

Không  phải  ai cũng  giàu  được;

Không  bao giờ đủ;

câu đáng  ghét nhất là: Chúng ta không   đủ tiền mua nó!

Trong  gia đình  tôi ngày  trước, mỗi khi tôi hỏi xin tiền cha  tôi,  ông  đều  hét  toáng  lên: “Thân  tao  làm  bằng  tiền chắc?”.  Tôi đùa  lại: “Con  ước như  vậy. Con sẽ lấy một cánh tay, một bàn tay thôi, thậm  chí một ngón  tay thôi”. Những lúc như vậy, ông không  bao giờ cười lấy một lần.

Khúc mắc chính chỗ này. Tất cả những câu nói liên quan đến  tiền  bạc bạn  nghe  từ khi còn nhỏ  vẫn  đọng  lại trong  tiềm thức  của bạn,  một  phần của kế hoạch  tài chính  trong  tâm thức chính   cái đang  điều  khiển  cuộc sống tài chính  của bạn.

Những khuôn mẫu  định  hình  cách  suy  nghĩ  qua  lời nói sức mạnh cực kỳ lớn. dụ, khi con trai tôi - Jesse - lên ba, chạy đến gặp tôi hồ hởi nói: “Ba ơi, chúng ta đi xem phim  Ninza Rùa đi. ngay  gần  nhà  ta này”.  Lúc đó tôi không  thể giải sao một đứa  trẻ mới lẫm chẫm tập đi lại thể hiểu  về địa đến mức biết rằng  bộ phim  kia đang  được chiếu  gần nhà.  Một vài giờ sau, tôi bắt gặp câu trả lời trong  một mẩu quảng cáo về bộ phim  ấy trên ti- vi: “Nay  bộ phim  đã được chiếu một rạp gần nhà bạn”.


Mật Duy Triệu Phú - 37


Một dụ  khác  về sức mạnh của  việc định  hình  suy nghĩ thông  qua lời nói vấn đề chi tiêu của Stephen, một trong  những  người  tham  dự  khóa  học  của  tôi.  Stephen không   khó  khăn trong  việc kiếm tiền, nhưng luôn  khó khăn  trong  việc giữ tiền.

Vào thời  điểm  tham  dự  khóa  học, mỗi  năm  Stephen kiếm được  hơn  800.000 đô-la   đã   thu  nhập như  thế chín  năm  liền.  Thế nhưng anh  cứ phung phí,  cho mượn  hoặc mất, hoặc đầu sai lầm hết. Cho do nào thì kết quả cũng   tài sản của anh ta được rất ít, chính  xác zero!

Stephen nhớ lại lúc anh còn nhỏ, lúc nào mẹ anh cũng bảo:  “Những người  giàu  rất  tham  lam.  Người  giàu  luôn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của người nghèo.  Con chỉ nên kiếm đủ tiền thôi, chứ nếu nhiều tiền hơn thì con cũng sẽ trở thành đồ lợn như họ thôi”.

Không  cần phải   nhà  thông  thái  để nhận  ra chuyện  đã  xảy  ra  trong  tiềm  thức  của  Stephen. Không  ngạc nhiên  rằng  anh luôn   người  rỗng  túi. Anh  đã được định  hình  suy  nghĩ  thông qua niềm  tin  của   mẹ rằng  người giàu  rất tham  lam. thế, trí óc Stephen đã kết nối người giàu với sự tham  lam, tức với cái xấu. không  muốn người xấu,  tiềm  thức  của  anh  đã  không  muốn mình   người giàu.

Stephen rất yêu mẹ không  muốn làm thất vọng. Thông thường, dựa  trên  những niềm  tin của  bà, nếu  anh


38 - Secrets of the Millionaire Mind


trở nên  giàu  có, sẽ không  tán  thành. vậy,  việc duy  nhất  anh thể  làm   tống  khứ  đi  thật  nhanh bất  kỳ khoản tiền nào vượt  mức “vừa  đủ  xài” để khỏi  trở thành “đồ lợn” tham  lam!

Đến đây,   thể bạn  nghĩ  rằng  nếu  phải  chọn  giữa sự giàu được mẹ (hay bất kỳ người nào khác) tán thành thì đa số mọi người sẽ chọn sự giàu có. Nhưng thực tế khó thể xảy ra chuyện đó! Trí óc con người không  hoạt động  theo cách ấy. Chắc chắn giàu sẽ một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên những cảm xúc đã bám rễ sâu xa một bên tính hợp thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng chiến thắng.Quy Tắc Thịnh Vượng số 5:

Khi tiềm  thức phải  lựa chọn giữa  một bên   những  cảm xúc
đã bám rễ sâu xa một bên tính hợp lý thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng.Trở lại câu chuyện của chúng ta. Trong  chưa tới mười phút áp dụng các kỹ thuật thực  hành  cực kỳ hiệu  quả,  kế hoạch  tài chính  trong  tâm  thức của Stephen đã hoàn  toàn thay  đổi. Chỉ hai năm  sau, anh đã trở thành triệu  phú.

Tại khóa  học,  Stephen bắt  đầu  hiểu  ra  rằng  những niềm tin tai hại  kia của  mẹ anh,  được  tạo  ra từ những suy nghĩ  đã hình  thành trong  quá  khứ của bà, chứ không


Mật Duy Triệu Phú - 39


phải của anh. Sau đó chúng tôi tiến thêm  một bước nữa giúp anh xây dựng một  chiến  thuật nhân  sao cho vẫn giữ được sự tán thành của mẹ nếu mình  giàu lên. Điều đó cũng  khá đơn giản.

Biết mẹ  rất  thích  Hawaii, Stephen liền  mua  một  căn nhà  ngay  bên  bờ biển  Maui   đưa  mẹ tới đó  nghỉ  suốt mùa  đông. như được trên thiên  đường, nên anh cũng thế. Đầu tiên, thật sự vui mừng khi anh trở nên giàu tự hào  khoe  với mọi người  về sự hiếu  thảo   giàu của anh.  Tiếp theo,  anh không  còn phải  lo cho suốt sáu tháng mỗi năm.  Thật tuyệt!

Trong  cuộc đời mình,  sau sự khởi đầu  chậm  chạp,  tôi cũng đã bắt  đầu  kinh  doanh khá  hơn,  nhưng không  bao giờ  kiếm  được  tiền  từ  chứng  khoán.   Khi  đã  biết  về  kế hoạch  tài chính trong  tâm  thức,  tôi nhớ  ra khi  tôi còn hàng ngày sau giờ làm việc cha tôi thường ngồi bên bàn ăn với tờ báo những trang đăng tin chứng  khoán.  Cha tôi hay  đấm  nắm  tay  lên  bàn   kêu: ‘Những cổ phiếu chết tiệt!”.  Rồi ông  cằn  nhằn,  nguyền rủa  hệ thống  ngu  xuẩn  của thị trường chứng  khoán suốt nửa giờ liền. Ông còn nói rằng thế này thì thà cứ đem số tiền ấy đi đánh bạc còn hơn.

Bây giờ, khi bạn hiểu sức mạnh của sự định  hình  cách suy nghĩ qua  lời nói, bạn còn ngạc nhiên  khi tôi không  kiếm  được xu nào từ chứng  khoán? Tôi đã được lập trình  để thất bại, được lập trình  một cách thức để chọn sai cổ phiếu, với giá sai vào sai thời điểm.  Tại sao ư? trong


40 - Secrets of the Millionaire Mind


thức  khi đánh giá cổ phiếu, kế hoạch  trong  tiềm  thức của tôi đã chọn “những cổ phiếu chết tiệt”!

thể nói rằng tôi bắt đầu  gặt hái nhiều quả ngọt hơn nhờ bỏ công dọn dẹp đám cỏ dại đang  mọc lan trong  “khu  vườn  tài chính” bên  trong  của  tôi. Gần  như  ngay  lập  tức sau khi tôi định  hình lại cách suy nghĩ của mình,  những cổ phiếu tôi chọn đã dấu hiệu khởi sắc, kể từ đó tôi liên  tục  thu   được  những thành  công  bất  ngờ  trên   thị trường chứng  khoán.  Chuyện thật  khó tin, nhưng khi bạn đã hiểu về tác dụng của kế hoạch  tài chính  trong tâm thức thì điều  đó sẽ không  còn gây ngạc nhiên  nữa.

Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn chi  phối  quyết  định,  quyết  định  chi phối  hành  động,   cuối cùng hành  động  chi phối  thành quả của bạn.

bốn yếu tố chính tạo ra sự thay đổi, trong  đó bất kỳ yếu  tố nào cũng  đều   thiết  yếu  đối với việc lập trình  lại kế hoạch  tài chính  trong  tâm  thức của bạn. Những yếu tố này rất đơn giản nhưng mang  lại hiệu quả cùng lớn lao.

Yếu tố đầu  tiên Nhận thc: Bạn chỉ thể thay đổi thứ bạn biết chắc đang  tồn tại.

Yếu tố thứ hai Hiểu biết:  Khi hiểu  được “cách suy nghĩ của mình” bắt  đầu  từ  đâu,  bạn  sẽ nhận  ra  rằng   được định hình  từ những yếu tố bên ngoài.

Yếu tố thứ ba S ch biệt:  Một khi nhận  ra “cách suy nghĩ”  này  không  phải  của mình,  bạn   thể tách  bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Với 10 lần nhận xét trên bantinhco.blogspot.com bạn sẽ được tặng 1 bàn tính gẩy Tiến Minh.